Anasayfa Hakkımızda Referanslar Ürünler İletişim
     
 
 
 
  Yangın Sigortası
 
 
 
 
İşyeri Paket Sigortaları Yukarı Git Başa Dön
   
 

İşyeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir! İşyeri Paket Sigortaları ile işyerinizde oluşabilecek her türlü kazaya karşı güvence altına alınırsınız.

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

İşyerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■İşletme ve ürün mali sorumluluk
■İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

■Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı
■Geçici işyeri masrafları
■İş durması
■Enkaz kaldırma masrafları
■Cam kırılması
■Ferdi kaza
■Emniyeti suistimal

 
Bizim Konut Sigortaları Yukarı Git Başa Dön
   
 

İster kiracı olun, ister ev sahibi evinizin ya da eşyanızın uğrayabileceği zararlara karşı önleminizi bugünden alın. Bizim Konut Sigortaları ile yaşam alanınızı güvence altına alalım...

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su, duman, fırtına, dolu ve yer kayması, hava ve kara taşıtları çarpması, hırsızlık, kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör rizikolarından doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz, deprem yanardağ püskürmesi rizikolarından doğacak zararlar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■Aile mesuliyeti

Diğer Teminatlar

■Kira kaybı
■Geçici ikametgah masrafları
■Enkaz kaldırma masrafları
■Yakıt sızması
■Kazaen kırılma
■Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar
■Ferdi kaza
■Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
■Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zararlar
■Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi
■%10 limitle eksik sigortadan koruma
■Yeni değer klozu
■Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar
■Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi
■Elektronik cihaz hasarları
■Makine kırılması hasarları
■Banka kasalarındaki hırsızlık
■Bina üzerindeki sabit kıymetlerin hırsızlığı
■Kişisel gasp-hırsızlık
■Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgelerin masrafları
■İzolasyon hasarları
■Kazı sonucu yer kayması
■Akvaryumdan su sızması
■Bahçe mobilyaları hırsızlığı
■Hastahanede hırsızlık
■Çevre düzenlemesi
■Garajdaki araçlar

 
Zorunlu Deprem Sigortası Yukarı Git Başa Dön
   
 

Depremin sahip olduklarınızı elinizden almasına müsaade etmeyin!

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırın, geleceğe güvenle bakın...
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası'na tabidir.

Bu sigorta ile; depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

■Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
■Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
■Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
■27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat
çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

■Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
■Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
■Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
■Manevi tazminat talepleri

Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Tarifede belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucunda bulunan zorunlu deprem sigorta bedelinin azami teminat tutarının üzerinde kalması durumunda, meskenin gerçek değerine kadar olan kısım için Şirketimiz tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.

Sigorta Priminin Tespiti

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayınız.

İlgili Linkler

Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfası için tıklayınız.


 
Tıp Paket Sigortası Yukarı Git Başa Dön
   
 

Tıp Paket Sigortası yaptırın binanız ve içindekileri güvence altına alın!

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Tıp Paket Sigortası; bina, emtia, demirbaş, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, tesis çevresinde yapılacak kazılar sonucu yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğabilecek zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz deprem ve yanardağ püskürmesi rizikolarından doğabilecek hasarları teminat altına alır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■3. şahıs sorumluluk
■Mesleki sorumluluk
■İşveren sorumluluk
■Ekstra sorumluluk

Diğer Teminatlar

■Kiracının kira kaybı
■Alternatif işyeri masrafları
■Geçici adres teminatı
■İş durması
■Enkaz kaldırılması
■Hırsızlık
■Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
■Elektronik cihaz
■Tıbbi cihazlar için elektronik cihaz
■Makine kırılması
■Elektrik hasarları
■Soğutucu cihazlarda ürün bozulması
■Yakıt sızması
■Tamirci, temizlikçi ve tedarikçi gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar
■İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
■Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
■Ferdi kaza
■Emniyeti suistimal
■Taşınan para
■Kasa hırsızlık
■Yazar kasa hırsızlık
■Manevi tazminat talepleri
■Arızi inşaat
■Asistans

 
Eczane Paket Sigorta Poliçesi Yukarı Git Başa Dön
   
 

Eczanenizde yaşanacak en küçük aksaklık, hastalar ve sizin için önemli bir risk oluşturur... Biz Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile işyerinizi güvence altına alalım, siz sadece işinizin keyfini yaşayın.

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Klasik Yangın Sigortası Teminatları ile bina, emtia, demirbaş, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, deprem, yanardağ püskürmesi, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz sel ve su baskını rizikolarından doğacak zararlar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■3. şahıs sorumluluk
■Mesleki sorumluluk
■İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

■Kiracının kira kaybı
■Alternatif işyeri masrafları
■Geçici adres teminatı
■İş durması
■Enkaz kaldırılması
■Cam ve tabela kırılması, raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar
■Elektronik cihaz
■Makine kırılması
■Elektrik hasarları
■Soğutucu cihazlarda ürün bozulması
■Nöbet özel şartı (Nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, emtia hasarlarında %30'una kadar eksik sigorta uygulanmayacaktır.)
■Ferdi kaza
■Emniyeti suistimal
■Taşınan para
■Kasa hırsızlık
■Yazar kasa hırsızlık
■Kasadaki reçeteli ilaçlar
■Reçete ve kupür hırsızlık
■Asistans

 
Eğitim Paket Sigorta Poliçesi Yukarı Git Başa Dön
   
 

Öğrenciler bizim geleceğimizdir! Eğitim Paket Sigortası ile eğitimi aksatacak tüm risklere karşı onlara güvenli bir ortam sağlayın...

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Eğitim Paket Sigortaları ile bina, emtia, demirbaş, makine için yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, tesis çevresinde yapılacak kazılar sonucu yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz deprem ve yanardağ püskürmesi, kasa ve yazar kasalarınızın muhteviyatları için yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek kayıplar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■3. şahıs sorumluluk
■Mesleki sorumluluk
■İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

■Kiracının kira kaybı
■Alternatif işyeri masrafları
■Geçici adres teminatı
■İş durması
■Enkaz kaldırılması
■Hırsızlık
■Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
■Elektronik cihaz
■Makine kırılması
■Elektrik hasarları
■Yakıt sızması
■Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar
■İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
■Gıda zehirlenmeleri
■Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)
■Hukuksal koruma
■Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar
■Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
■Emniyeti suistimal
■Taşınan para
■Kasa hırsızlık
■Binaya ait hırsızlık
■Yazar kasa hırsızlık
■Arızi inşaat
■Otomatik ikame
■Manevi tazminat talepleri
■Asistans hizmetleri

 
Akaryakıt Paket Sigortası Yukarı Git Başa Dön
   
 

İşinizi şansa bırakmayın, istasyonunuzda gerçekleşebilecek kaza ve afetlere karşı Akaryakıt Paket Sigortası yaptırın!

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Akaryakıt Paket Sigortası ile istasyonunuzda gerçekleşebilecek yangın, yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, hava ve kara taşıtlarının çarpması, duman, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, hırsızlık ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su basması gibi riskler teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■İşletme mesleki sorumluluk
■3. şahıs mali mesuliyet

Diğer Teminatlar

■Cam kırılması
■Ferdi kaza
■Kira kaybı
■Tank delinmesi
■Kar kaybı
■Çevre kirliliği
■Taşınan para ve kıymet
■Pompacı para ve hırsızlık
■Açıktaki kıymetler için fırtına
■Tabela camları
■Makine kırılması
■Emniyeti suistimal
■Elektronik cihaz
■Hortum kopması
■Enkaz kaldırma

 
Otel Paket Sigortası Yukarı Git Başa Dön
   
 

Hizmet sektöründe prestij her şeydir... Otel Paket Sigortası ile otelinizde yaşanabilecek hasarlara karşı bugünden önlem alın!

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Bina, emtia, demirbaş, makina için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, hırsızlık, sel su basması rizikolarının gerçekleşmesinden doğabilecek zararlar ile isteğe bağlı olarak deprem ve yanardağ püskürmesi gibi rizikoların gerçekleşmesinden doğabilecek zararlar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

■Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
■Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
■Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
■3. şahıs sorumluluk
■Asansör mali mesuliyet
■İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

■Kira kaybı
■Alternatif otel masrafları
■İş durması
■Cam kırılması
■Odalardaki müşteri eşyaları
■Odalardaki kasalar
■Emanet kasalar
■Deniz taşıtları